March 16, 2022

Google Docs

این شرکت روز چهارشنبه اعلام کرد گوگل در حال معرفی یک ویژگی جدید در Google Docs است که هدف آن آسان‌تر کردن همکاری در پیش‌نویس ایمیل است. الگوی جدید پیش نویس ایمیل Google Docs به کاربران امکان می دهد ایمیل ها را پیش نویس کرده و سپس آنها را به Gmail صادر کنند.