March 16, 2022

مارک زاکربرگ، مدیر عامل متا می گوید اینستاگرام در حال کار بر روی آوردن NFT ها به پلتفرم در “مدت نزدیک” است.

در دسامبر 2021، مدیر عامل اینستاگرام، آدام موسری، در یک جلسه درخواست از من (AMA) بحث کرد که چگونه این شرکت به دنبال فناوری توکن غیرقابل […]