February 11, 2022

فرصت های نسل بعدی 2022 در دنیای اول دیجیتال

روندهای فناوری در سال آینده حول پلتفرم های بومی ابری با تمرکز بیشتر بر ایمن سازی دارایی های دیجیتال از طریق انعطاف پذیری سایبری خواهد چرخید.
February 6, 2022

پنج پیشرفت نویدبخش “تعمیر” خانه هوشمند در سال 2022

در کمتر از یک دهه، فناوری خانه های هوشمند از یک لوکس برای ثروتمندان به چیزی نسبتاً معمول تبدیل شده است. حتی اگر نمی‌توانید بلندگوهای Sonos پیشرفته یا دیواری که با پنل‌های Nanoleaf پوشانده شده است، بخرید، احتمالاً می‌توانید یک Echo Dot یا یک ساعت هوشمند لنوو را بخرید. با این حال، پذیرش آنقدر قوی نبوده است که برخی از شرکت های فناوری تشنه آن بوده اند.