February 11, 2022

موسیقی کنیایی Mdundo

Mdundo، یک سرویس پخش موسیقی متمرکز بر آفریقا، در حال مشارکت بیشتر با شرکت‌های مخابراتی در سراسر این قاره است تا درآمد و پایگاه کاربران خود را افزایش دهد. سال گذشته، این شرکت قراردادهایی را با MTN و Airtel در نیجریه و Vodacom در تانزانیا امضا کرد که به نظر می‌رسد پس از دو برابر شدن تعداد کاربرانش و افزودن مشترکین پرداختی به عنوان منبع درآمد، سود خود را به دست آورد.