March 11, 2022

برنامه اجتماعی مجازی کمیک جنگلی در ایالات متحده

ریون گائو پلتفرم اجتماعی مجازی MEW را برای سوار شدن بر موج متاورس راه اندازی نکرد. او کار بر روی MEW را در اواسط سال 2019 با یک کهنه سرباز Tencent آغاز کرد زیرا می خواست یک پناهگاه امن مجازی برای افراد درونگرای بی دست و پا مانند خودش بسازد.