February 6, 2022

پنج پیشرفت نویدبخش “تعمیر” خانه هوشمند در سال 2022

در کمتر از یک دهه، فناوری خانه های هوشمند از یک لوکس برای ثروتمندان به چیزی نسبتاً معمول تبدیل شده است. حتی اگر نمی‌توانید بلندگوهای Sonos پیشرفته یا دیواری که با پنل‌های Nanoleaf پوشانده شده است، بخرید، احتمالاً می‌توانید یک Echo Dot یا یک ساعت هوشمند لنوو را بخرید. با این حال، پذیرش آنقدر قوی نبوده است که برخی از شرکت های فناوری تشنه آن بوده اند.