April 21, 2022

الکترو موتور

موتور الکتریکی یک ماشین الکتریکی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند. اکثر موتورهای الکتریکی از طریق تعامل بین میدان مغناطیسی موتور و جریان الکتریکی در سیم پیچی کار می کنند تا نیرویی به شکل گشتاور اعمال شده بر روی شفت موتور ایجاد کنند