February 1, 2022

رابط مغز و کامپیوتر برای کنترل ربات

محققان دانشگاه پلی‌تکنیک فدرال لوزان (EPFL) در سوئیس و دانشگاه تگزاس در آستین (UT) یک رابط مغز و کامپیوتر (BCI) توسعه داده‌اند که به کاربران اجازه می‌دهد مسیر حرکت یک دستکاری کننده ربات را تغییر دهند. این سیستم از یادگیری تقویت معکوس (IRL) استفاده می کند و می تواند ترجیحات کاربر را از کمتر از پنج نمایش یاد بگیرد.