مرزها

February 2, 2022

سگ های رباتیک

«سگ ربات» برای کمک به مأموران در گشت زنی در مرز جنوب غربی مک آلن، تگزاس (گزارش مرزی) - آنها چهار پا هستند و 100 پوند وزن دارند. اما به جای پوزه و خز، اینها پیچ و مهره، ابزار و دوربین دارند و در مرز جنوب غربی برای کمک به مقامات گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده مستقر خواهند شد.