May 7, 2022

ترامپ، توییتر، شکایت

پس از قیام 6 ژانویه که در آن گروهی از طرفداران ترامپ به ساختمان کنگره ایالات متحده یورش بردند، توییتر رئیس جمهور وقت را به دلیل تحریک خشونت از پلت فرم خود محروم کرد. اواخر همان تابستان، ترامپ شکایتی را علیه توییتر و مدیرعامل وقت آن جک دورسی تنظیم کرد تا حساب کاربری خود را که یکی از نشانه های دوران ریاست جمهوری او بود، به دست آورد.