ربات سوفیا

March 10, 2022

10 ربات انسان نما در سال 2020

10 ربات انسان نما در سال 2020

ربات ها در اشکال و اندازه های مختلفی تولید می شوند. اما، شاید جذاب ترین، دوست داشتنی ترین و قابل قبول ترین، کسانی باشند که مانند ما انسان ها هستند.

ربات های انسان نما برای اکتشاف فضا، کمک های شخصی و مراقبت، آموزش و سرگرمی، جستجو و نجات، ساخت و ساز و نگهداری، روابط عمومی و مراقبت های بهداشتی استفاده می شوند.