February 7, 2022

بلاروس اقداماتی را انجام می دهد تا به صندوق های سرمایه گذاری اجازه دهد تا دارایی های ارز دیجیتال خریداری کنند

اصلاحیه هایی با هدف جذب صندوق های سرمایه گذاری به بلاروس توسط وزارت دارایی برای مشاوره عمومی منتشر شده است. این وزارتخانه در انگیزه های خود از این ابتکار اشاره کرد، علیرغم وجود چارچوب نظارتی برای سرمایه گذاری های جمعی، تاکنون حتی یک صندوق در کشور ثبت نشده است.